Doriți un parteneriat? SUNAȚI ACUM!


0720.250.095
OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!
Avocați Specializați în Restituirea Proprietăților!

Cumpar Puncte si dosare ANRP - OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!

I. CONDIȚII PRIVIND ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR

2. Calitatea de persoană îndreptățită

Persoanele îndreptățite la despăgubiri, respectiv la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent sunt:

- persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;

- persoanele fizice, asociați ai persoanei juridice care deținea imobilele și alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv;

- persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizații cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptățirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este condiționată de continuarea activității ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fie fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea să-și fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărâre judecătorească, se constată că sunt aceeași persoană juridică cu cea desființată sau interzisă, precum și partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă și-au reluat activitatea în condițiile legii;

- moștenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptățite.

Succesibilii care, după data de 6 martie 1945, nu au acceptat moștenirea sunt repuși de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicita în temeiul prezentei legi.

În cazul în care restituirea este cerută de mai multe persoane îndreptățite coproprietare ale bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constată sau se stabilește în cote-părți ideale, potrivit dreptului comun.

Echipa noastră e formată din avocați, majoritatea specializați în legea 10.

CONTACT

Telefon: 0720.250.095

Echipa noastră vă va comunica informațiile și documentele de care avem nevoie pentru a analiza stadiul și șansele de reușită ale dosarului dvs.. Din cauza timpului foarte scurt, nu vom putea prelua decât dosare bine documentate și cu privire la care reușiți să ne transmiteți informații suficiente. Sperăm ca instrucțiunile pe care le veți primi din partea noastră sa vă ajute cât mai mult în acest sens.

CONTACTAȚI-NE

0720.250.095

OFERIM CEL MAI BUN PREȚ

Recuperați imobilele sau despăgubirile pe Legea 10 aferente dosarelor încă nesoluționate de C.N.C.I.