ANRP – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

ANRP Legea 10/2021, Legea 165/2013, Contact, Program cu Publicul, Plati, Dosare, Decizii, Puncte, Titluri de Plata Anuale, Procedura Plata Titluri, Verificate Titluri de Plata, CEC Bank Titluri de Plata, Conducere, Lista Dosarelor, Despagubiri, Calcul Despagubiri, Verificare Despagubiri, Ministerul de Finante Plati ANRP, Avocat ANRP.

Avocat Despagubiri ANRP, Ofer Consultanta GRATUIT, peste 21 ani experienta in domeniul retrocedarilor anrp.

Legea 10/2001; Legea 165/2013

Cumpar Puncte ANRP, Despagubiri ANRP, Decizii Puncte ANRP, Dosare ANRP, Litigii ANRP, Oferim cel mai bun preț. Rog si ofer seriozitate.

Cuprins ANRP

Selecteaza Subiectul Preferat:

Infiintarea Autoritatii Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP)

ANRP (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor), inființată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului Ministru.Noua instituţie a înglobat Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, dar şi personalul şi activitatea Departamentului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, din cadrul Cancelariei Primului Ministru.

Ulterior, după modificările legislative aduse prin Legea nr. 247/2005 cadrului normativ care reglementează restituirea proprietăţilor preluate în mod abuziv de către regimul comunist, s-a impus modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 240 din 16 februarie 2006, A.N.R.P. a primit atribuţii suplimentare, precum cele de a coordona şi controla aplicarea legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile publice şi comisiile de fond funciar sau de a asigura funcţionarea Secretariatelor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi Comisiei Speciale de Retrocedare.

În 2007, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a capătat personalitate juridică şi a trecut în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

În contextul modificărilor fundamentale aduse legilor de restituire a proprietăţilor, prin adoptarea Legii nr. 165/2013, a apărut din nou necesitatea reorganizării Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 572 din 30.07.2013 a fost abrogată HG nr. 361/2005. Autoritatea a trecut din subordinea Ministerului de Finanţe în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.

 

Contact ANRP

Adresă Sediu:

Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București

Ghid Transport Public:

STB: 135, 182, 282, N119, (Linii autobuz: 135, staţie Ancuţa Baneasa)

Statie de metrou: Aurel Vlaicu

Telefon Unic: 0212.009.460

 • TASTA 1 – Titluri de plată;
 • TASTA 2 – Legea nr. 10/2001;
 • TASTA 3 – Legile fondului funciar;
 • TASTA 4 – Legea nr. 9/1998 și 290/2003;
 • TASTA 5 – Culte și Minorități;

Se recomanda persoanelor care nu reușesc să obțină legătura la Tasta 2 (pentru dosarele de Legea nr. 10/2001) să consulte stadiul dosarelor pe site institutiei. Din cauza deficitului de personal și a numărului mare de activități care trebuie îndeplinite.

Fax: 0212.315.420

E-mail:

Pentru titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001petitii@anrp.gov.ro

Pentru titularii de dosare constituite în temeiul legilor fondului funciarpetitii.ff@anrp.gov.ro

Pentru titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 9/1998legea9@anrp.gov.ro

Pentru titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 290/2003legea290@anrp.gov.ro

Pentru persoanele cu titluri de plată emiseplati@anrp.gov.ro

Pentru sesizări adresate conducerii A.N.R.P:  cabinet.presedinte@anrp.gov.ro

Pentru solicitări adresate de jurnaliștibiroupresa@anrp.gov.ro

Cititi mai mult cu privire la Contact ANRP procedura prin care puteti obtine un raspuns satisfacator

Program cu Publicul

Program Sediu si Audientele Telefonice (privind stadiul dosarelor):

Telefonic se ofera informatii referitoare la stadiul dosarelor, nu sunt oferite informatii cu privire la existența documentelor din dosar.

 Luni, Marti, Miercuri, Joi : 09:00 – 17:00;

Vineri: 09:00 – 14:30.

Program Registratura:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi:  8:30 – 14:30;

Vineri: între orele 8:30 – 12:30.

Cititi mai mult cu privire la Programul ANRP si Audiente la conducerea institutiei

ANRP Plati

Platile despagubirilor ANRP se efectueaza in urma aprobari de catre CNCI a Deciziei de compensare prin Puncte, urmand sa depuneti o cerere conform H.G. NR. 401/2013, de valorificare a punctelor in numerar la sediul institutiei ANRP (personal sau prin mandatar), sau sa le transmiteti prin posta. Emiterea Titlurilor de plata se fac în ordinea deciziilor de despăgubire și se platesc in 5 transe egale. conform Legii 165/2013.

Pentru mai multe informatii accesati Plati ANRP.

ANRP Dosare și Lista Dosarelor ANRP

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor pune la dispozitie pe site-ul oficial informatii cu privire la stadiul Dosarelor ANRP, Stadiul de solutionare a Dosarelor si Situatia dosarelor inregistrate la ANRP.

Pentru mai multe informatii pe intelesul tuturor cu privire la Dosarele Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor  acesați Dosare ANRP.

Titluri de Plata Anuale

Titlurile de plată sunt certificate emise de ANRP, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi în numerar o sumă maximă de 500.000 lei.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cunoscută și sub numele de ANRP, este responsabilă pentru verificarea autenticității, regularității și legalității datelor prezentate în titlurile de plată. Ministerul Finanțelor Publice decide plata pe baza acestor informații.

Pe site-ul ANRP sunt publicate saptamanal/lunar Titluri de plată aferente titlurilor de despăgubire emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, aici. 

 

Procedura Titluri de Plată ANRP

Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014. Conform Art.41, alin (4), Legea 165/2013.

Titlurile de plată se emit în ordinea deciziilor de despăgubire, pentru fiecare tip de decizie, conform ordinului 1857,  astfel:

 • decizii de compensare sau de validare parțială emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor în temeiul art.31 Legea nr. 165/2013, pentru tranșele II-IV;
 • titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor în temeiul art. 41 din Legea nr. 165/2013 și de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în temeiul Legii nr. 247/2005, pentru tranșele II-V;
 • decizii de validare sau actualizare emise în temeiul art. 10 din Legea nr. 164/2014, pentru tranșele II-V.

Datorită datei la care beneficiarul solicită valorificarea deciziei de compensare sau de validare parțială, titlurile aferente tranșei I sunt emise în continuare. O excepție sunt titlurile de despăgubire emise de C.N.C.I. și deciziile de validare emise în temeiul art. 10 din Legea nr. 164/2014, care sunt emise fără o cerere prealabilă.

Verificate Titluri de Plata ANRP

ANRP va emite pentru fiecare tranşă un titlu de plată, iar Ministerul Finanţelor Publice va onora respectivul titlu de plată în cel mult 180 de zile de la emiterea acestuia. Cuantumul unei tranşe nu poate fi mai mic de 20.000 lei. În cazul în care suma care trebuie platită este mai mică de 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranşă.

Titlurile de plată sunt plătite într-un cont de consemnări deschis al CEC Bank, nu în conturile personale ale beneficiarilor. Titlurile de plată sunt achitate în ordinea emiterii de către ANRP.

La secțiunea Verificare despăgubiri ANRP de pe mfinante.gov.ro, beneficiarii titlurilor de plată pot vedea dacă banii care li se cuvin au fost transferați către CEC Bank. Trebuie doar să introducă seria și numărul titlului de plată transmis de ANRP.

Puteti verifica dacă titlul dumneavoastră de plată a fost emis de către ANRP la următorul link, click aici.

Mai multe informatii cu privire la Titlurile de plata accesati Titlurile de plata ANRP – Verificarea si Depunerea Cererilor la ANRP 

CEC Bank Titluri de Plata

Titlurile de plată CEC Bank sunt plătite într-un cont de consemnări deschis la CEC Bank S.A., nu în conturile personale ale beneficiarilor, aceste se pot verifica la următorul link.

Ministerul Finanţelor Publice va onora respectivul titlu de plată în cel mult 180 de zile de la emiterea acestuia.

Mai multe informatii cu privire la Cec bank titluri de plata anrp Legea 165/2013. 

Puncte ANRP

Punctele ANRP sunt măsuri compensatorii emise de ANRP ce se acordă pentru cererile de restituire care nu pot fi soluționate prin restituire în natură. Conform Legii nr. 165/2013 Capitolului III, Articolul 16.

Care este pretul unui Punct ANRP?

Toate informatiile necesare cu privire la Punctele de despagubire, acesati Puncte ANRP. 

 

Conducere ANRP

La data prezenta:

Preşedinte – Cristina Florentina STANCA

Vicepreşedinte – George BĂEȘU

Vicepreşedinte – Daniela CHIRIAC

Secretar general – Alexandru BALA

Pentru informații actualizate click aici. 

Despagubiri ANRP

Pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) emite în baza legii nr. 165/2013 şi a legii nr.164/2014 titluri de plată pe care Ministerul Finanţelor  (MF) le achită conform prevederilor legale.

Despagubiri ANRP Legea 10/2001 și Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998. Toate informatiile pe intelesul tuturor cu privire la Despagubiri ANRP Dosare, Verificare, Calcul, Forum, Avocat, Impozit, Procedura, Mostenitori, Vanzare.  Accesati Despagubiri ANRP.

Verificare Despagubiri ANRP

La secțiunea Verificare despăgubiri ANRP de pe site-ul mfinante.gov.ro (Ministerul Finanţelor Publice), beneficiarii titlurilor de plată pot vedea dacă banii care li se cuvin au fost transferați către CEC Bank. Trebuie doar să introducă seria și numărul titlului de plată transmis de ANRP.

Mai multe informați cu privire la acest subiect accesati Verificare titlu de plata/ Despagubirile ANRP.

Calcul Despagubiri ANRP

Potrivit Legii nr. 193/2021, care stabilește un nou mod de calcul al despăgubirilor în cazul dosarelor aflate la ANRP, imobilele care fac obiectul dosarelor de despăgubire vor fi evaluate prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia.

Grilele Notariale (2020-2022) pot fi consultate aici.

Grilele Notariale 2013 pot fi consultate aici. 

Ministerul de Finante Plati ANRP

MF publică pe site numărul recipisei de consemnare specială pentru fiecare titlu de plată achitat, pentru a obţine informaţii cu privire la plăţile efectuate pană în prezent apăsaţi aici.

Decizii ANRP

În urma analizări dosarelor costituite in baza Legii nr. 10/2001, in cadrul sedintelor Comisiei Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) se dispun emiterea Deciziilor de compensare prin Puncte ANRP, conform Legii 165/2013.

Cititi mai mult cu privire la Decizii ANRP.

ANRP CNCI

Deciziile emise în cadrul şedinţelor CNCI și Dosarele pentru care sau emis decizii de compensare sunt afișate pe site-ul institiuției ANRP sau pe site-ul nostru la Deciziile emise CNCI sau Dosarele pentru care sau emis decizii de compensare, aceste informațile sunt actualizate saptămânal/lunar.

În cadrul şedinţelor Comisiei Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) se analizează Dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi Dosare constituite în baza legilor Fondului Funciar și dispun:

 • emiterea deciziilor de compensare;
 • validarea partială a deciziilor de compensare;
 • decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri;
 • titlu de despăgubire;
 • decizii de compensare (fondului funciar).
 • Dosare Soluționate.

De asemnea, în fiecare ședință se precizează „Numărul dosarelor soluţionate este mai mare decât numărul deciziilor întrucât în unele situaţii dosarele sunt conexate sau identice”.

Avocat ANRP

Avocat Despagubiri/Retrocedari Imobile ANRP, specializat pentru solutionarea, urgentarea dosarelor de despagubire pentru restituirea imobilelor, titlurilor de desbagubire, deciziilor, punctelor aflate in lucru la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Reprezentarea în fața instanțelor din București și provincie, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Primăriei Municipiului București, primăriilor de sector și primăriilor din provincie, precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilor. Legislația care se aplică: LEGEA 10/2001; LEGEA 165/2013; LEGEA 18/1991; LEGEA 9/1998 și alte legi privind fondurile funciare.

Dispunem de avocati specializati in urgentarea Dosarelor ANRP

În situația în care aveți un dosar înregistrat la Primărie, la ANRP sau la altă entitate învestită de lege, iar acesta nu a fost soluționat până în prezent, vă oferim posibilitatea de a lăsa în grija noastră orice demersuri necesare în vederea încasării despăgubirilor care vi se cuvin.

Contractul de mandat este una dintre modalitățile avantajoase prin care puteți lăsa în sarcina noastră efectuarea tuturor demersurilor, precum și orice costuri aferente completării dosarului dumneavoastră și încasării despăgubirilor în cel mai scurt timp posibil, din punct de vedere legal.

Numeroasele modificări survenite în legislația restituirii proprietăților determină necesitatea de a completa dosarele ANRP cu diverse documente din care să rezulte categoria de folosință a terenurilor la data preluării, suprafața de teren liber și suprafața de teren ocupat la momentul preluării, descrierea tehnică și arhitecturală a construcțiilor la preluare, încadrarea imobilului conform grilei notariale valabile în anul 2013, etc..

Totodată, legea acordă persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii posibilitatea de a solicita instanței de judecată să soluționeze dosarul de despăgubiri și să oblige Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită decizia de compensare cu numărul de puncte stabilit de instanța de judecată.

Prin intermediul unui contract de mandat, încheiat în formă autentică notarială, în schimbul unei cote procentuale din drepturile dumneavoastră, ne oferim să efectuăm toate demersurile aferente soluționării dosarului, orice costuri judiciare și extrajudiciare fiind în sarcina noastră: onorarii avocațiale, onorarii experți judiciari și extrajudiciari, taxe pentru eliberarea diferitelor documente de către autoritățile și instituțiile publice, etc..

Cum va putem ajuta?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase