Titlurile de plata ANRP

Avocat specializat in urgentarea despagubirilor ANRP, în acest articol am dezbătut cât mai detaliat, pe întelesul tuturor, ce sunt Titlutile de plata ANRP, ce documente sunt necesare pe lângă Cererea ANRP de Valorificare A Punctelor în Numerar și Verificarea Titlului de Plata sau Emiterea acestora.

De asemnea, oferim gratuit consultanță in domeniu despagubirlor ANRP, vă ajutăm cu toate demersurile legale să vă obțineți cât mai repede Titlurile de plată. Cumpărăm puncte, dosare, titluri de plata, decizii, litigii ANRP.

Ultimele actualizari cu privire la ANRP Titluri de plata ANRP 2024

Ordonanta de Urgenta (Guvernul Romaniei) care modifica Legea 165/2013 art. 41, Platile Titlurilor de plata ANRP se ingheata pana in data de 1 aprilie 2024, citeste mai mult aici

Ordonanta de Urgenta Publicarea in Monitorul Oficial 27.10.2023

Sunteți deținătorul unui Titlu de Plată ANRP pentru care urmează să primiți bani in tranșe anuale? îl puteti valorifica prin cesionarea creanței chiar acum, Contanctați-ne pentru mai multe informații

Sunteti interesat de Platile intaziate de catre Ministerul de Finante ?

Titlurile de plata A.N.R.P.

Titlurile de plată sunt certificate emise de ANRP, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi în numerar o sumă maximă de 500.000 lei.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cunoscută și sub numele de ANRP, este responsabilă pentru verificarea autenticității, regularității și legalității datelor prezentate în titlurile de plată. Ministerul Finanțelor Publice decide plata pe baza acestor informații.

Titlurile de plată care au fost emise în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților nr. 20/2013) sunt angajamente legale și sunt trimise o dată pe săptămână de către ANRP la Ministerul Finanțelor Publice în 5 zile de la emitere. Conform anexei, care este o componentă esențială an acestei proceduri, transmiterea se realizează centralizat prin serviciul de informații clasificate.

Care este pretul unui Punct ANRP?

CERERE DE VALORIFICARE A PUNCTELOR ÎN NUMERAR ANRP

Titularii deciziilor de compensare prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte pot solicita valorificarea punctelor în numerar la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) după 1 ianuarie 2017, fie personal, fie prin mandatar, conform articolului 31 din Legea nr.165/2013.

Solicitanții trebuie să depună următoarele documente împreună cu cererea:

 • Originalul deciziei de compensare sau validare parțială și certificatul deținătorului de puncte;
 • Copia documentului de identificare;
 • În cazul în care cererea este depusă prin mandatar, procură specială, în original;

Rectificarea datelor de identificare din decizia de compensare

În cazul în care este necesară rectificarea datelor de identificare din decizia de compensare, validare parțială sau certificatul deținătorului de puncte (nume, CNP sau adresă), solicitanții vor indica în mod clar datele care trebuie avute în vedere la emiterea titlului de plată;

Daca cererea este depusa de catre moștenitorii

În cazul în care cererea este depusă de moștenitori, o copie legalizată a certificatului moștenitorului este necesară doar dacă defunctul este menționat pe decizia de compensare. În cazul în care certificatul de moștenitor nu include și C.N.P. al autorului, o copie a certificatului de deces trebuie depusă.

Moștenitor și alți moștenitori solicită emiterea titlului de plată, este necesară depunerea unei procuri notariale care conține un mandat pentru a face acest lucru.

Decizia de compensare prin puncte emisă pe numele mai multor beneficiari

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi specificată cota care îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite:

 • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor beneficiari;
 • individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză, documentele care demonstrează partajul trebuie depuse.

Exemplu Acte necesare pentru emiterea titlului de plată pentru o decizie cu 5 beneficiari:

 • Toate cele cinci exemplare originale ale deciziei de compensare;
 • Cinci cereri de plată depuse personal sau prin mandatar de către toți beneficiarii;
 • Copii ale actelor de identitate ale fiecărui beneficiar.

Formularul de cerere de plată poate fi completat la sediul A.N.R.P. sau poate fi descărcat de aici.

Emiterea Titlurilor de plată

Titlurile de plată se emit în ordinea deciziilor de despăgubire, pentru fiecare tip de decizie, astfel:

 • decizii de compensare sau de validare parțială emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor în temeiul art.31 Legea nr. 165/2013, pentru tranșele II-IV;
 • titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor în temeiul art. 41 din Legea nr. 165/2013 și de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în temeiul Legii nr. 247/2005, pentru tranșele II-V;
 • decizii de validare sau actualizare emise în temeiul art. 10 din Legea nr. 164/2014, pentru tranșele II-V.

Datorită datei la care beneficiarul solicită valorificarea deciziei de compensare sau de validare parțială, titlurile aferente tranșei I sunt emise în continuare. O excepție sunt titlurile de despăgubire emise de C.N.C.I. și deciziile de validare emise în temeiul art. 10 din Legea nr. 164/2014, care sunt emise fără o cerere prealabilă.

Verificare titlu de plata ANRP

Titlurile de plată sunt plătite într-un cont de consemnări deschis al CEC Bank, nu în conturile personale ale beneficiarilor. Titlurile de plată sunt achitate în ordinea emiterii de către ANRP.

La secțiunea Verificare despăgubiri ANRP de pe mfinante.gov.ro, beneficiarii titlurilor de plată pot vedea dacă banii care li se cuvin au fost transferați către CEC Bank. Trebuie doar să introducă seria și numărul titlului de plată transmis de ANRP.

Puteti verifica dacă titlul dumneavoastră de plată au fost emis de către ANRP la următorul link, click aici.

Puteti verifica dacă despagubirile dumneavoastră ANRP, banii care vi se cuvin au fost transferați către CEC Bank Titluri de plata ANRP la urmatorul link, click aici.

Cu ce va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRPANRP PlatiAvocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase