ANRP

Oferim informatii valoroase si de actualitate cu privire la ANRP, detinem raspunsurile la toate intrebarile dumneavoastra cu privire la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, Oferim Gratuit Consultanta.

Pe site-ul nostru sunt actualizate informatii periodic cu privire la Legislatia Retrocedarilor/Despagubirlor, Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare, precum si modul de aplicare ale acestora.

De asemenea, sunt prezentate informatii cu privire la Dosare (dosare in lucru, sinteza, verificare dosar, aprobate/finalizate/solutionate), Despagubiri, Decizii, Puncte, Plati, Program, Condurece, Audienta (procedura de intrare in audienta) , Contact (cum sa obtineti un raspuns rapid si satisfacator), cum va poate ajuta un Avocat Specializat Despagubiri, Calcul Despagubiri, Grilele Notariale, Cereri (formulate in conformitate cu legislatia specifica),  CNCI, Sedintele CNCI, etc..

Adresați o întrebare cu privire la ANRP

Răspundem în scurt timp la întrebările dumneavoastră formulate online sau contactați-ne telefonic 0720250095 sau pe whatsapp pentru un răspuns rapid.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Oferim Gratuit Consultanță in domeniu Retrocedarilor ANRP Legea 10/2001 si Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare, vă ajutăm cu toate demersurile legale să vă obțineți cât mai repede despagubirea, vă reprezentarea în fața instanțelor din București și provincie, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), Primăriei Municipiului București (PMB), Primăriilor de Sector și Primăriilor din Provincie, precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilor, Avocat Despagubiri ANRP.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Ce este ANRP?

ANRP (Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților) este o institutie de stat din Romania cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 202, infiintata in data de 29.04.2005, cu personalitate juridica din anul 2007. Autoritatea a trecut din subordinea Ministerului de Finanţe în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru din anul 2013.

Infiintare ANRP

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) a fost înființată în baza Hotărârilor de Guvern:

Hotărârea 361/2005 din 28 aprilie 2005, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Hotărârea 572/2005 din 30 iulie 2013, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Hotărârea 308/2020 din 15 aprilie 2020, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Hotărârea 604/2022 din 4 mai 2022, privind numirea domnului Greblă Toni în funcția de prefect al municipiului București.

 

ANRP (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor), inființată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale fără personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului Ministru.Noua instituţie a înglobat Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, dar şi personalul şi activitatea Departamentului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, din cadrul Cancelariei Primului Ministru.

Ulterior, după modificările legislative aduse prin Legea nr. 247/2005 cadrului normativ care reglementează restituirea proprietăţilor preluate în mod abuziv de către regimul comunist, s-a impus modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 240 din 16 februarie 2006, A.N.R.P. a primit atribuţii suplimentare, precum cele de a coordona şi controla aplicarea legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare de către instituţiile publice şi comisiile de fond funciar sau de a asigura funcţionarea Secretariatelor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi Comisiei Speciale de Retrocedare.

În 2007, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a capătat personalitate juridică şi a trecut în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.

În contextul modificărilor fundamentale aduse legilor de restituire a proprietăţilor, prin adoptarea Legii nr. 165/2013, a apărut din nou necesitatea reorganizării Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 572 din 30.07.2013 a fost abrogată HG nr. 361/2005. Autoritatea a trecut din subordinea Ministerului de Finanţe în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.

Legislație ANRP

Legislatia care este aplicata de către Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor:

Legea 165/2013

Legea nr. 165/2013 din 16 mai 2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Legea 10/2001

Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Fond Funciar

Legea 247/2005 din 22 iulie 2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente.

Legea 1/2000 din 11 ianuarie 2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997.

Legea 18/1991 din 19 februarie 1991, fondului funciar.

Culte şi minorităţi

Legea 247/2005 din 19 iulie 2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Legea 554/2004 din 2 decembrie 2004, legea contenciosului administrativ.

Legea 66/2004 din 24 martie 2004, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

Legea 458/2003 din 12 noiembrie 2003, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România.

Legea 176/2002 din 11 aprilie 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor (organizatii, culte religioase) minoritatilor nationale din România.

Basarabia, Bucovina şi Cadrilater

Legea 188/2023 din 28 iunie 2023, privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative.

Legea 164/2014 din 11 decembrie 2014, privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative.

Legea/1998 din 8 ianuarie 1998, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Legea 290/2003 din 27 iunie 2003, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.

Informatii ANRP

Consultati articolele noastre cu privire la ANRP, toate informatiile actualizate intr-un singur loc:

1.ANRP – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ;

2. ANRP Despagubiri;

3. ANRP Dosare;

4. ANRP Decizii;

5. ANRP Puncte;

6. ANRP Plati;

7. Avocat Despagubiri ANRP;

8. CNCI;

9. Ultimele Actualizari Legea 10/2001 si Legea 165/2013;

10. Legea Restituirii Proprietatilor;

11. Termen solutionare notificari Legea 10 PMB – Primarii;

12. Depunerea în termen a notificării;

13. Legea 165/2013;

14. Verificare titlu de plata anrp – Verificare Despagubiri ANRP;

15. LEGEA nr. 10/2001 Actualizata – Legea 10 din 2001 Retrocedari;

16. Anrp.gov.ro Plati – Titluri de plata Suspendate/Întarziate MFP CEC.

 

 

 

Cumpar/Vand ANRP