Informare privind ședința Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor din data de 10 august 2023

În cadrul şedinţei din data de 10 august 2023, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) a analizat 150 dosare, dintre care 123 dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi 27 dosare constituite în baza legilor fondului funciar.

Pentru dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, C.N.C.I. a dispus emiterea a 93 decizii de compensare sau validare parțială, a 20 decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri și a unui titlu de despăgubire. Numărul dosarelor soluţionate este mai mare decât numărul deciziilor întrucât în unele situaţii dosarele sunt conexate sau identice.

Referitor la dosarele constituite în baza legilor fondului funciar, C.N.C.I. a dispus emiterea a 20 decizii de compensare sau validare parțială și a 7 decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri.

Lista dosarelor soluționate în ședința din data de 10 august 2023 poate fi consultată aici.

Deciziile aferente dosarelor soluționate vor fi redactate și transmise beneficiarilor în interiorul termenelor de 45 de zile, respectiv 60 de zile, prevăzute de art. 25 din Legea nr. 165/2013.

Tabelele cu dosarele soluționate la această dată, pentru care se vor emite decizii de compensare și titluri de despăgubire, se publică după semnarea și transmiterea deciziilor.

Informații preluate de pe site-ul oficial al istituției Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, din sectiunea Decizii C.N.C.I..

Cu ce va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRPANRP PlatiAvocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase