Dosare ANRP Legea 10; Legea 165; Legea 103/2016; C.N.C.I, PMB

Avocat specializat în soluționarea Dosarelor ANRP Legea 10/2001 și Legea 165/2013, oferim gratuit consultantă, în acest articol am dezbătut cât mai detaliat, pe întelesul tuturor, următoarele:

Selecteaza subiectul preferat

 

Vă ajutăm cu toate demersurile legale să vă soluționați cât mai repede Dosarul ANRP, vă reprezentăm în fața instanțelor din București și provincie, urgentăm soluționarea CNCI Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), Primăriei Municipiului București (PMB), primăriilor de sector și primăriilor din provincie, precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilorCumpărăm puncte, dosare, titluri de plata, decizii, litigii ANRP.

De asemenea, va oferim consultantă gratuira cu privire la: dosare Legea 10/2001 aflate in lucru, Cec Bank Titluri de Plată ANRP, Puncte ANRP, ANRP Titluri de plata 2023Termen solutionare notificari Legea 10 PMB, Stadiu, Dosar, Notificări.

Cautarea Dosarelor ANRP

Cautarea dosarului ANRP sunt informatii ce se pot gasi pe site-ul institutiei anrp, acesta fiind încărcat de legislație ne poate induce în eroare, încercam să detaliem acest aspect referitor la cautarea dosarului dumneavoastră.

Cautare stadiu dosar ANRP

Cautare stadiu dosar

Stadiul dosarelor ANRP sunt afișate pe site-ul oficial al instituției Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, accesând acest link veți fi redirecționat la secțiunea „Cautare stadiu dosar anrp”, unde se va introduce doar numărul dosarului fară data înregistrări (exemplu: 125432/CC, 14523/FF sau doar 12345). Stadiul dosarului anrp nu sunt actualizate în timp real, pentru a obține informații actualizate, vă recomandăm să contactați instituția telefonic sau să vă prezentați personal la sediul acesteia.

Anrp cautare dosare dupa nume

Anrp cautare dosare dupa nume

Potrivit informatiilor afișate pe site-ul oficial ANRP, nu este posibilă efectuarea unei căutări a stadionului de soluționare a dosarelor pe baza altor criterii, precum numele petenților, adresele sau documentele din dosar.

După numele titularului se pot căuta Titlurile de plată ANRP, pentru mai multe informaț accesați titlurile de plată anrp .

Stadiul de soluționare a Dosarelor ANRP

Stadiul de solutionare a dosarelor anrp

Stadiul de soluționare a dosarelor ANRP constituite în baza Legii 10, date care sunt afișate pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau pe site-ul nostru la urmatorul link Stadiul de soluționare a dosarelor, unde obținem informații actualizate saptamânal/lunar de la Secretariatul C.N.C.I. cu privire la:

 • Numărul de dosare înregistrate;
 • Numărul dosarelor care au fost transmise după data de 11.04.2018;
 • Numărul dosarelor care au fost au fost soluţionate (în categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora   s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect);
 • Numărul dosarelor nesoluționate, care au trecut de etapa analizării în ordinea numărului de înregistrare și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.
 • Numărul dosarele care au fost returnate autorităților învestite cu soluționarea notificărilor și nu au mai fost retransmise sau nu conțin titlurile de valoare nominală în original, pentru a se putea emite decizie de către C.N.C.I.
 • Numărul dosarele care sunt în procedură judecătorească, iar C.N.C.I. urmează să emită o decizie după ce instanțele se vor pronunța cu privire la existența și întinderea dreptului de proprietate.

Ordinea de soluţionare a Dosarelor de Despagubire ANRP

ORDINEA DE SOLUŢIONARE A DOSARELOR DE DESPĂGUBIRE ANRP

Începând cu 27.05.2016, dată la care Legea nr. 103/2016 a intrat în vigoare, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

 • dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;
 • dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;
 • dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;
 • dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și minorităților naționale din România;

Situația Dosarelor înregistrate la ANRP

Situatia dosarelor inregistrate la anrp

A.N.R.P. prezintă situaţia dosarelor înregistrate zilnic la urmatorul link, acestea fiind informații de interes public conform Legii 165/2013.

În conformitate cu articolul 33 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, potrivit căruia: „entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor”,

De asemnea, conform art. 34 alin. 3, potrivit căruia:  ”data înregistrării dosarelor înregistrate la Secretariatul C.N.C.I. se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite”. 

 

Decizii emise în cadrul şedinţelor CNCI

Decizii ANRP emise în cadrul şedinţelor CNCI

 

Deciziile emise în cadrul şedinţelor CNCI și Dosarele pentru care sau emis decizii de compensare sunt afișate pe site-ul institiuției ANRP sau pe site-ul nostru la Deciziile emise CNCI sau Dosarele pentru care sau emis decizii de compensare, aceste informațile sunt actualizate saptămânal/lunar.

În cadrul şedinţelor Comisiei Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) se analizează Dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi Dosare constituite în baza legilor Fondului Funciar și dispun:

 • emiterea deciziilor de compensare;
 • validarea partială a deciziilor de compensare;
 • decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri;
 • titlu de despăgubire;
 • decizii de compensare (fondului funciar).
 • Dosare Soluționate.

De asemnea, în fiecare ședință se precizează „Numărul dosarelor soluţionate este mai mare decât numărul deciziilor întrucât în unele situaţii dosarele sunt conexate sau identice”.

Decizii emise de Compensare prin Puncte ANRP 

CNCI aprobă lunar un număr de dosare pentru care sau emis decizii de compensare prin Puncte ANRP acestea sunt afișate pe bază de tabel pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Care este pretul unui Punct ANRP?

Mai multe informatii cu privire intrarea in posesie a titlurile de plată acesați deciziile de compensare prin puncte anrp.

Verificare despagubiri ANRP

verificare despagubiri anrp

La secțiunea Verificare despăgubiri ANRP de pe site-ul mfinante.gov.ro (Ministerul Finanţelor Publice), beneficiarii titlurilor de plată pot vedea dacă banii care li se cuvin au fost transferați către CEC Bank. Trebuie doar să introducă seria și numărul titlului de plată transmis de ANRP.

Mai multe informați cu privire la acest subiect accesati Verificare titlu de plata/ Despagubirile ANRP.

Urgentarea Dosarului ANRP

Deciziile de compensare prin puncte, deciziile de compensare și procesul de restituire a imobilelor au fost finalizate în termenul Legii 165/2013?

Legea 10/2001 a oferit persoanelor îndreptățite posibilitatea de a solicita retrocedarea proprietăților statului care au fost luate abuziv. Prin adoptarea Legii nr. 165/2013, guvernul a stabilit termene clare pentru rezolvarea notificărilor de retrocedare an imobilelor formulate în baza Legii 10/2001, respectiv:

 • entitățile care trebuie să rezolve până la 2.500 de notificări în termen de 12 luni – entitățile sunt autoritățile unde au fost depuse notificările, cum ar fi primăria;
 • entitățile care au de rezolvat între 2.500 și 5.000 de cereri în termen de 24 luni;
 • entitățile investite de lege au de rezolvat încă peste 5,000 de notificări în termen de 36 de luni.

În conformitate cu Decizia nr. 64 din 27 septembrie 2021, Art. 34, Legea 165/2013 – Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.

În prezent, termenele legale menționate mai sus au expirat, există în continuare dosare care nu au fost soluționate de către autorități. Citit mai mult cu privire la Urgentarea solutionarii Dosarelor aflate in lucru

Obligarea în instanță a autorităților la soluționarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001

Conform Legii 165/2013, moștenitorii sau titularii notificărilor se pot adresa în instanță dacă entitățile învestite de lege nu rezolvă dosarele de retrocedare în termenele legale, respectiv 12, 24 sau 36 de luni. Este esențial să menționăm că notificările depuse în temeiul Legii 10/2001 pot fi depuse în termen de șase luni de la expirarea acestor termene.

Mai multe detalii cu privire la termenul de solutionare a notificari accesati Notificări Legea 10

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase