Termen solutionare notificari Legea 10 PMB

– Stadiu Dosar/Notificări

Avocat specializat in urgentarea despagubirilor ANRP, în acest articol am dezbătut cât mai detaliat, pe întelesul tuturor, care sunt Termenele Legale de Soluționare a Notificărilor, Obligarea în instanță a autorităților la soluționarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 și Soluții după expirarea termenului de 6 luni de depunere a notificărilor.

De asemnea, oferim gratuit consultanță in domeniu despagubirlor ANRP, vă ajutăm cu toate demersurile legale să vă obțineți cât mai repede despagubirea, Reprezentarea în fața instanțelor din București și provincie, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Primăriei Municipiului București (PMB), primăriilor de sector și primăriilor din provincie, precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilor. Cumpar Litigii PMB

Cititi mai mult cu privire la PMB Legea 10

Termenele Legale de Soluționare a Notificărilor

Legea 10/2001 a oferit persoanelor îndreptățite posibilitatea de a solicita retrocedarea proprietăților statului care au fost luate abuziv. Prin adoptarea Legii nr. 165/2013, guvernul a stabilit termene clare pentru rezolvarea notificărilor de retrocedare a imobilelor formulate în baza Legii 10/2001, respectiv:

  • entitățile care trebuie să rezolve până la 2.500 de notificări în termen de 12 luni – entitățile sunt autoritățile unde au fost depuse notificările, cum ar fi primăria;
  • entitățile care au de rezolvat între 2.500 și 5.000 de cereri în termen de 24 luni;
  • entitățile investite de lege au de rezolvat încă peste 5,000 de notificări în termen de 36 de luni.

Potrivit art.33 din Legea 165/2013, termenele legale de solutionare:

Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează:

a) în termen de 12 luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de până la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr cuprins între 2.500 şi 5.000 de cereri;

c) în termen de 36 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

(3) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Datele transmise de entităţile învestite de lege vor fi centralizate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entităţile prevăzute la alin. (1).

 

În prezent, termenele legale menționate mai sus au expirat, există în continuare dosare care nu au fost soluționate de către autorități.

ANRP pune la dispoziție pe site-ul oficial: situaţia centralizată a notificărilor potrivit art. 33 din Legea 165/2013 (la nivel national);

Primăriei Municipiului București (PMB) pune la dispozitie pe site-ul oficial informații cu privire la dosarele înregistrate, anulate , atribuite și rezolvate: https://www4.pmb.ro/wwwt/l112jur/iapag1jur.php

notificări de retrocedare la nivelul PMB
Notificări de retrocedare la nivelul PMB in data de 20 septembrie 2023

Situația centralizată arată că există peste treizeci de mii de notificări de retrocedare la nivelul PMB care nu au fost finalizate.

Potrivit hotnews.ro, articol publicat în luna mai 2019 „Primăria Capitalei a soluționat în 18 ani doar jumătate din dosarele depuse pe Legea 10. În ritmul actual ar mai fi nevoie de peste 30 de ani pentru rezolvarea problemei

Obligarea în instanță a autorităților la soluționarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001

Conform Legii 165/2013, moștenitorii sau titularii notificărilor se pot adresa în instanță dacă entitățile învestite de lege nu rezolvă dosarele de retrocedare în termenele legale, respectiv 12, 24 sau 36 de luni. Este esențial să menționăm că notificările depuse în temeiul Legii 10/2001 pot fi depuse în termen de șase luni de la expirarea acestor termene.