Calcul Despagubiri ANRP

În conformitate cu Legea nr. 193/2021, care introduce o nouă metodă de calcul a despăgubirilor în cazul dosarelor ANRP, vor fi evaluate prin luarea în considerare a grilelor notariale aferente anului anterior emiterii deciziei de despăgubire.

Avocat Despagubiri ANRP, Oferim Gratuit Consultanta, calculam conform grilelor notariale, contestam deciziile de despagubire, specialisti in retrocedari, peste 21 ani experienta in domeniul ANRP.

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRPAvocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPCumpar Titluri de Plata ANRPPret Puncte ANRP

Prin Ordonanța de Urgențǎ nr.72/14.05.2020 emisǎ de Guvernul României si publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020 , care suspenda aplicarea prevedierilor art.21 alin. (6) din Legea nr.165/2013, în ceea ce privește modalitățile de a finaliza procesul de restituire a bunurilor care au fost luate în mod abuziv în timpul regimului comunist din România și de a institui măsuri tranzitorii. Care introduce dupǎ articolul 2:

Articolul 2^1 La articolul 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte și se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Națională, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Un punct are valoarea de un leu.

 

Grilele Notariale

Grile notariale 2020 – prezent, sunt disponibile la acest link  www.unnpr.ro

Grilele notariale – 2013:

Camera Notarilor Publici ALBA

Camera Notarilor Publici BACĂU

Camera Notarilor Publici BRAŞOV

Camera Notarilor Publici BUCUREŞTI

Camera Notarilor Publici BISTRIŢA

Camera Notarilor Publici CLUJ

 Camera Notarilor Publici MARAMUREŞ

Camera Notarilor Publici SĂLAJ

Camera Notarilor Publici CONSTANŢA

Camera Notarilor Publici CRAIOVA

Camera Notarilor Publici GALAŢI

 Camera Notarilor Publici IAŞI

Camera Notarilor Publici ORADEA

Camera Notarilor Publici PITEŞTI

Camera Notarilor Publici PLOIEŞTI

Camera Notarilor Publici SUCEAVA

Camera Notarilor Publici TÂRGU MUREŞ

Camera Notarilor Publici TIMIŞOARA

Cum va putem ajuta? Trimite un Mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRPAvocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP