STADIUL DE SOLUŢIONARE A DOSARELOR LA DATA DE 11.09.2023

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

            Până la data de 11.09.2023, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 68.622 dosare, din care 5.628 au fost transmise după data de 11.09.2018. Până în prezent au fost soluţionate 53.276  dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora   s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Dintre dosarele nesoluționate, 8.487 dosare au trecut de etapa analizării în ordinea numărului de înregistrare și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.

1.318 de dosare au fost returnate autorităților învestite cu soluționarea notificărilor și nu au mai fost retransmise sau nu conțin titlurile de valoare nominală în original, pentru a se putea emite decizie de către C.N.C.I.

Alte 1.823 dosare sunt în procedură judecătorească, iar C.N.C.I. urmează să emită o decizie după ce instanțele se vor pronunța cu privire la existența și întinderea dreptului de proprietate.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

– dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;

–  dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;

– dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

– dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și minorităților naționale din România;

 

În prezent sunt în lucru dosarele de la numărul 64737/CC la numărul 65100/CC.

Prezentăm în continuare numărul de dosare nerepartizate în lucru până la numărul  70082/CC (ultimul număr alocat unui dosar):

De la dosarul 65101/CC la dosarul 70082/CC: 2.819 dosare.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut existența și întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătorești și de către persoanele care au făcut dovada că sunt supraviețuitoare ale Holocaustului.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost depuse aproximativ 7.130 de cereri de analizare cu prioritate. A fost acordată prioritatea în cazul a 6.554 dosare. Până în prezent au fost soluționate 5.948 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 11.09.2023, sunt în analiză alte 606 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 31.07.2023, inclusiv.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.

Cu ce va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

 

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

            Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 37.406 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 30.830 dosare.

2.707 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie pentru a se lua măsura restituirea în natură, fie pentru completarea documentației.

În prezent sunt în lucru 3.229 dosare.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare.

Până în prezent, au fost analizate la ordine toate dosarele înregistrate la C.N.C.I. până la dosarul nr. 34760/FFCC (înregistrat la data de 03.03.2022), precum și toate dosarele care conțin hotărâri judecătoreşti prin care instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, înregistrate la C.N.C.I. până la dosarul nr. 37126/FFCC (înregistrat la data de 26.04.2023).

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

– calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

– calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

– dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

– amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRPANRP PlatiAvocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase