Despagubiri ANRP

Despagubiri ANRP Legea 10/2001 și Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998. Toate informatiile pe intelesul tuturor cu privire la Despagubiri ANRP Dosare, Verificare, Calcul, Forum, Avocat, Impozit, Procedura, Mostenitori, Vanzare.  Avocat Despagubiri ANRP, urgentam dosarul de despagubire ANRP, Oferim Gratuit Consultanta. 

Scopul nostru este de a oferi persoanelor interesate/indreptățite toate resursele legale necesare pentru a finaliza rapid și eficient dosarele de despăgubire, fie în instanță administrativă, fie în instanță judiciară, precum și pentru a contesta deciziile CNCI/ANRP de invalidare sau validare partială, sau pentru a determina cuantumul corect al despagubirilor și a plăților în conformitate cu legislația specifică.

Cumpar Despagubiri ANRP, Puncte ANRP, Dosare ANRP, Decizii Puncte ANRP, Oferim Cel Mai Bun Preț!

De asemnea, va oferim informatii importante, pe intelesul tuturor, cu privire la: Dosare ANRP, Decizii ANRP, Puncte ANRP, Plati ANRP.

Cuprins Despagubiri ANRP:

            Selectează Favorit

Dosare Despaguri ANRP

ANRP/CNCI/PMB întreprinderile investite de lege să rezolve dosarele reparatorii în temeiul legilor nr. 165/2013 și nr. 164/2014 nu respectă termenele impuse de legiuitor.

Pentru a finaliza procedurile administrative, cum ar fi obținerea deciziei de compensare sau validare, persoana interesată trebuie să urmărească cu atenție evoluția dosarului. În majoritatea cazurilor, este obligat să apeleze la concursul instanței competente pentru a fi recunoscută ca persoană îndreptatită și pentru a determina cuantumul corect al despagubirii (în cazul în care dosarul nu este finalizat în termen).

În ceea ce privește valoarea despagubirilor, Legea nr. 165/2013 a modificat recent metoda de evaluare. Acum, evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se va face folosind grila notarială valabilă pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisie Națională, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fostului proprietar, moștenitorilor legali sau testamentari ai imobilului. În cazul precedent, evaluarea se face folosind grila notarială în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.

Informatii importante cu privire la Dosare Legea 10 2001 aflate in lucru.

Mai multe informatii cu privire la Dosarele ANRP

Căutarea Dosarului de Despagubire ANRP

Informațiile despre căutarea dosarului de despagubire ANRP pot fi găsite pe site-ul instituției ANRP, dar legislația poate induce în eroare, vom încerca să detaliem acest aspect în legătură cu căutarea dosarului dumneavoastră.

Pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, puteți urmări progresul dosarelor de despagubire ANRP dacă apăsați acest link. Introduceți doar numărul dosarului, fără data înregistrării, cum ar fi 125432/CC, 14523/FF sau doar 12345. Stadiul dosarelor ANRP nu este actualizat în timp real, vă sugerăm să contactați instituția telefonic sau să vă prezentați personal la sediul acesteia pentru a obține informații actualizate.

Verificare Stadiu Dosar Despagubire ANRP

Stadiul de soluționare a dosarelor de despagubire ANRP constituite în baza Legii nr. 10/2001, sunt afișate pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau pe site-ul nostru la urmatorul link Stadiul de soluționare a dosarelor, unde obținem informații actualizate saptamânal/lunar de la Secretariatul C.N.C.I. cu privire la:

 • Numărul de dosare înregistrate;
 • Numărul dosarelor care au fost transmise după data de 11.04.2018;
 • Numărul dosarelor care au fost au fost soluţionate (în categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora   s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect);
 • Numărul dosarelor nesoluționate, care au trecut de etapa analizării în ordinea numărului de înregistrare și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.
 • Numărul dosarele care au fost returnate autorităților învestite cu soluționarea notificărilor și nu au mai fost retransmise sau nu conțin titlurile de valoare nominală în original, pentru a se putea emite decizie de către C.N.C.I.
 • Numărul dosarele care sunt în procedură judecătorească, iar C.N.C.I. urmează să emită o decizie după ce instanțele se vor pronunța cu privire la existența și întinderea dreptului de proprietate.

Mai multe informatii cu privire la Termen solutionare notificari Legea 10 PMB – Stadiu Dosar/Notificări

Verificare Despagubiri ANRP

La secțiunea Verificare despăgubiri ANRP de pe site-ul mfinante.gov.ro (Ministerul Finanţelor Publice), beneficiarii titlurilor de plată pot vedea dacă banii care li se cuvin au fost transferați către CEC Bank. Trebuie doar să introducă seria și numărul titlului de plată transmis de ANRP.

Mai multe informați cu privire la acest subiect accesati Verificare titlu de plata/ Despagubirile ANRP.

Calcul Despagubiri ANRP

Potrivit Legii nr. 193/2021, care stabilește un nou mod de calcul al despăgubirilor în cazul dosarelor aflate la ANRP, imobilele care fac obiectul dosarelor de despăgubire vor fi evaluate prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia.  Cititi mai mult cu privire la Calculul Despagubirilor ANRP

Poate esti interesat si de Cec bank titluri de plata anrp Legea 165/2013

Despagubiri ANRP Forum

Întrucât oferim consultanță gratuit cu privire la despagubirile ANRP, contactati-ne pe whatsapp sau telefon. Oferim un raspuns in cel mai scurt timp sau pune o intrebare pe Forumul Dosaresipuncteanrp.ro

Avocat Despagubiri ANRP

Servicii de consultanță gratuite pentru compensarea ANRP! Nu este necesară nicio plată în avans pentru pregătirea dosarului, reprezentarea în instanță și în fața instanțelor și instituțiilor competente; costul poate fi plătit doar în momentul în care s-au plătit despăgubirile.

Scopul nostru este de a oferi persoanelor interesate/indreptățite toate resursele legale necesare pentru a finaliza dosarele de despăgubire rapid și eficient. Dacă există dosar nesoluționat la nivelul ANRP se pot obține despăgubiri pe cale administrativă și/sau judecătorească, CU succes, prin intermediul cabinetului de avocatură.

Avocat Despagubiri/Retrocedari Imobile ANRP, specializat pentru solutionarea, urgentarea dosarelor de despagubire pentru restituirea imobilelor, titlurilor de desbagubire, deciziilor, punctelor aflate in lucru la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Reprezentarea în fața instanțelor din București și provincie, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, Primăriei Municipiului București, primăriilor de sector și primăriilor din provincie, precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilor.

Legislația care se aplică: LEGEA 10/2001; LEGEA 165/2013; LEGEA 18/1991; LEGEA 9/1998 și alte legi privind Fondurile Funciare.

Puteți contesta decizia beneficiind în același timp de numărul de puncte stabilit! Practic nu pierdeți nimic! Oferim sprijin in acest sens. Cititi mai mult despre Avocat retrocedari

Contrat/Cesionare Despagubire ANRP

În situația în care aveți un dosar înregistrat la primărie, la ANRP sau la altă entitate învestită de lege, iar acesta nu a fost soluționat până în prezent, vă oferim posibilitatea de a lăsa în grija noastră orice demersuri necesare în vederea încasării despăgubirilor care vi se cuvin.

Contractul de mandat este una dintre modalitățile avantajoase prin care puteți lăsa în sarcina noastră efectuarea tuturor demersurilor, precum și orice costuri aferente completării dosarului dumneavoastră și încasării despăgubirilor în cel mai scurt timp posibil, din punct de vedere legal.

Numeroasele modificări survenite în legislația restituirii proprietăților determină necesitatea de a completa dosarele ANRP cu diverse documente din care să rezulte categoria de folosință a terenurilor la data preluării, suprafața de teren liber și suprafața de teren ocupat la momentul preluării, descrierea tehnică și arhitecturală a construcțiilor la preluare, încadrarea imobilului conform grilei notariale valabile în anul 2013, etc..

Totodată, legea acordă persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii posibilitatea de a solicita instanței de judecată să soluționeze dosarul de despăgubiri și să oblige Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită decizia de compensare cu numărul de puncte stabilit de instanța de judecată.

Prin intermediul unui contract de mandat, încheiat în formă autentică notarială, în schimbul unei cote procentuale din drepturile dumneavoastră, ne oferim să efectuăm toate demersurile aferente soluționării dosarului, orice costuri judiciare și extrajudiciare fiind în sarcina noastră: onorarii avocațiale, onorarii experți judiciari și extrajudiciari, taxe pentru eliberarea diferitelor documente de către autoritățile și instituțiile publice, etc..

Procedura Despagubire ANRP

Procedura de despagubire pe întelesul tuturor aici

Conform Legislatiei procedura de deaspagubie ANRP:

Potrivit Cap. V Titlul VII di Legea nr. 247/2005 este reglementată procedura administrativă de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001.

În baza deciziilor conţinând titlul de despăgubire emise de către Comisia Centrală şi a opţiunilor persoanelor îndreptăţite, ANRP va emite un titlu de conversie şi/sau un titlu de plată, potrivit dispoziţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 81/2007.

Totodată, potrivit art. 3, lit h. Titlul VII din Legea nr. 247/2005, introdus prin O.U.G. nr. 81/2007, „titlurile de plată sunt certificate emise de ANRP, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român, de a primi în numerar o sumă maximă de 500.000 lei.”

Titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporează drepturile de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român şi care urmează a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul ‘Proprietatea’. Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpărate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii.

Actele de înstrăinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolută. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia”

Precizăm că sumele aferente despăgubirilor în numerar se plătesc în două tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de la data emiterii titlului de plată, până la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacă valoarea titlurilor de despăgubire depăşeşte această sumă. Sumele aferente despăgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plăti într-o singură tranşă.

Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar, în baza opţiunii titularului titlului de despăgubire, în sensul acordării de despăgubiri în numerar, şi după reţinerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera acestuia despăgubirea în termen de 15 zile calendaristice de la data existenţei disponibilităţilor financiare. Conform Legea nr. 247/2005.

Impozit Despagubiri ANRP

Potrivit OPANAF NR. 51 DIN 2021, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă:

De la 1 ianuarie 2021 veniturile din punctele de despăgubire acordate de autoritatea națională de restituire pentru restituirea proprietăților ANRP, a persoanelor fizice ce NU SUNT MOȘTENITORII direcții sau succesorii direcțiilor ale proprietăților pentru îngrijirea acordului despăgubirii conform legislației în vigoare. , se impozitează cu procentul de 10% prin stopaj la sursă în categoria impozitului pe venitul din alte surse. A se vedea în acest sens procedura prevăzută de pct. 70 din Legea nr. 296/2020 ce modifică art. 114 din Codul fiscal.

Mostenitori Despagugiri ANRP

Potrivit Legii165/2013, pentru a finaliza procesul de restituire a proprietăților care au fost luate abuziv în timpul regimului comunist din România, oferind mostenitorilor posibilitatea de a-și revendica dreptatea în instanță.

În primul rând, deciziile CNCI/ANRP care au fost emise în mod neintemeiat pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității.

În al doilea rând, persoana care se consideră îndreptățită are dreptul să se adreseze instanței în termen de șase luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor, dacă autoritatea competentă nu emite o decizie în termenul stabilit.

Instanța judecătorească decide dacă dreptul de proprietate există și cât de extins este. De asemenea, decide să acorde restituirea directă sau, după caz, măsuri reparatorii în conformitate cu această lege.

După ce dosarele au fost primite, Secretariatul C.C.S.D., asistat de A.N.R.P., examinează dosarele pentru a se asigura că cererea de restituire in natura este legală în ceea ce privește situația juridică a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despagubiri.

Ulterior acestei analize, dosarele în care cererea de restituire în natura a fost respinsa în mod intemeiat vor fi trimise evaluatorului sau unei societăți de evaluare alese de Comisia Centrală pentru a fi evaluate și pentru a fi elaborat raportul de evaluare.

În funcție de raportul de evaluare, Comisia Centrală va lua o decizie care va fi titlul de despagubire.

ANR va emite, ulterior, un titlu de conversie sau un titlu de plata pe baza titlurilor de despagubire respective și a optiunilor persoanelor indreptatite.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, titlul de conversie va fi inaintat Depozitarului Central pentru a fi transformat în actiuni, iar apoi titlurile de plata vor fi remise Directiei pentru Acordarea despagubirilor in numerar pentru a efectua operațiunile de plată.

În conformitate cu Titlul VII al Legii nr. 247/2005, dosarele privind acordarea despagubirilor sunt finalizate prin începerea procedurii de acordare a despagubirilor.

ANRP coordonează procesul de acordare a despagubirilor prin realizarea activitatilor specificate în acte normative speciale.

Optiunile Mostenitorilor fostului proprietar deposedat nu sunt unitare

Potrivit informațiilor de pe site-ul institutiei ANRP:

În situația în care opțiunile moștenitorilor fostului proprietar deposedat nu sunt unitare, în sensul că fie o parte dintre aceștia refuză amplasamentele oferite, fie și-au înstrăinat drepturile ce decurg din înscrierea în anexa de despăgubiri, se impune partajarea drepturilor, astfel încât opțiunea fiecărui moștenitor să privească doar cota parte ce i se cuvine.

În cazul în care o parte dintre moștenitori își înstrăinează drepturile la acordarea de măsuri compensatorii, ulterior înscrierii acestora în anexa de despăgubiri, singura măsură reparatorie este compensarea prin puncte, potrivit art. 24 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 165/2013. Moștenitorii care nu și-au înstrăinat drepturile au posibilitatea de a opta fie pentru restituire în natură, fie pentru măsuri compensatorii, cu precizarea că, în cazul opțiunii pentru restituire în natură, trebuie respectată ordinea de soluționare a cererilor de reconstituire.

În ceea ce privește punerea în posesie, după partajarea drepturilor, fiecărui moștenitor i se va aduce la cunoștință situația terenurilor aflate în rezerva comisiei locale, urmând ca restituirea în natură să se facă corespunzător opțiunii fiecărui moștenitor și cotei părți ce i se cuvine.

Pentru situația în care opțiunile titularilor unei cereri de reconstituire sunt diferite, soluționarea cererii se va realiza după comunicarea actului de partaj, dată până la care se vor soluționa cererile de reconstituire înregistrate ulterior, ai căror titulari au opțiuni convergente. În sensul aplicării legii și pentru respectarea intereselor tuturor beneficiarilor acesteia, considerăm necesar ca titularii cererii de reconstituire ale căror opțiuni sunt diferite să fie informați atât cu privire la situația terenurilor, cât și asupra faptului că pe aceste terenuri urmează a fi puși în posesie titularii cererilor ulterioare, care își vor exprima opțiunea în acest sens.

Cererea Emiterii Titlului de Plată și pentru alți moștenitori

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi specificată cota care îi revine fiecăruia, titlul de plată se va emite:

 • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după înregistrarea cererilor tuturor acestor beneficiari;
 • individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză, documentele care demonstrează partajul trebuie depuse.

Exemplu Acte necesare pentru emiterea titlului de plată pentru o decizie cu 5 beneficiari:

 • Toate cele cinci exemplare originale ale deciziei de compensare;
 • Cinci cereri de plată depuse personal sau prin mandatar de către toți beneficiarii;
 • Copii ale actelor de identitate ale fiecărui beneficiar.

Vânzarea Despagubirilor ANRP

Doriți să înstrăinați Punctele/Dosarul/Decizia de desăgubire? Vă oferim cel mai bun preț pentru tranzacționarea punctelor, dosarelor, deciziilor, procedura de înstreinare/cesionae consta prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare ( cesiune de drepturi) ce are ca obiect punctele dumneavoastră de desăgubire. Documentul se autentifica de către notarul public iar prețul se plătește prin transfer bancar, banii intrând in contul Dvs.in aceea zi

Având în vedere procedura lungă și anevoioasă de soluționare a dosarelor înregistrate la ANRP – Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, o modalitate de a vă valorifica drepturile aferente dosarului dumneavoastră o reprezintă cesiunea (vânzarea) acestor drepturi, în schimbul unui preț pe care îl încasați la data încheierii contractului.

Vă oferim posibilitatea de a încheia un contract de cesiune de drepturi litigioase, prin care dumneavoastră să transmiteți integral sau un anumit procent din drepturile aferente dosarului dumneavoastră ANRP, în schimbul unui preț care se va stabili estimativ, raportat la modalitatea de evaluare aplicată de C.N.C.I., conform art. 21 din Legea 165/2013.

În dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate și un procent de 15% din diferența până la valoarea imobilului stabilită.

Vă informăm astfel că, în situația în care se vând drepturi ANRP, cesionarul compărător al acestor drepturi încasează de la autoritatea publică o sumă inferioară decât cea pe care ar fi încasat-o în mod direct persoana îndreptățită.

Vânzarea drepturilor aferente dosarului dumneavoastră ANRP reprezintă o modalitate simplă și sigură de a vă valorifica aceste drepturi, evitând perioada lungă de așteptare pentru soluționarea dosarului și încasarea punctelor în mod direct de la ANRP

În vederea negocierii contractului, este necesară o analiză prealabilă a documentelor dumneavoastră, pentru a ne informa cu privire la șansele noastre de câștig și riscurile la care ne expunem, în funcție de particularitățile fiecărui dosar în parte.

În măsura în care se ajunge la un acord cu privire la preț, contractul de cesiune de drepturi litigioase se încheie în formă autentică notarială, iar prețul este încasat la momentul încheierii contractului, astfel că orice risc ulterior, referitor la eventuale fluctuații ale valorilor acordate de ANRP, este preluat și suportat de noi.

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase