Legea 10/2001 si Legea 165/2013  Actualizata

Retrocedari/Despagubiri

Legea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 Retrocedari/Despagubiri, ultimele actualizari privind ANRP, PMB, Primarii, Institutii, CNCI, termene, notificari, plati, prioritate, depunere cereri, imobilele – terenuri şi construcţii – preluate în mod abuziv între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989, vor fi restituite persoanei îndreptățite prin decizie sau, după caz, prin dispoziție motivată a organelor de conducere ale unității deținătoare.

Oferim Gratuit Consultanță in domeniu Retrocedarilor ANRP Legea 10/2001 si Legea 165/2013, vă ajutăm cu toate demersurile legale să vă obțineți cât mai repede despagubirea, vă reprezentarea în fața instanțelor din București și provincie, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), Primăriei Municipiului București (PMB), Primăriilor de Sector și Primăriilor din Provincie, precum și altor autorități competente în domeniul retrocedărilor, Avocat Legea 10 Retrocedari.

Cum vă putem ajuta/îndruma? lasă un mesaj/formular online aici

Ultimele si cele mai importante Actualizari cu privire la Retrocedari Legea 10/2001 si Legea 165/2013

 

Actualizari Legea 10/2021 – Legea 165/2013

27.10.2023

Ordonanța de urgență nr. 90/2023, publicată în Monitorul Oficial la 27 octombrie 2023, a stabilit noi reguli pentru titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților si plata sumelor stabilite prin titlurile de plată.

 • Acest act normativ prevede că titlurile de plată emise de ANRP până la 31 octombrie 2023 și neachitate de Ministerul Finanțelor vor fi plătite începând cu 1 aprilie 2024.
 • În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 165/2013 și Legii nr. 164/2014, emiterea de titluri de plată de către ANRP este suspendată între 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024.
 • ANRP va primi și procesa cererile de valorificare a punctelor în numerar și va emite certificate de deținător de puncte. Titlurile de plată vor fi emise după 1 aprilie 2024 pentru cererile complete care au fost procesate în această perioadă. (sursa website anrp)
 • Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor și Comisia Specială pentru Acordarea Despăgubirilor, vor gestiona în continuare dosare de despăgubire, nu vor fi afectate de OG nr. 90/2023. (sursa website anrp).

Cititi mai mult cu privire la Anrp.gov.ro Plati

Actualizari Legea 10/2021 – Legea 165/2013

23.10.2023

Prin Legea nr. 284/2023, publicata in Monitorul Oficial (M.O.) nr. 956 din 23.10.2023, se completeaza Legea 165 din 2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

 • Noua lege acordă prioritate cererilor persoanelor îndreptățite de către persoanele în favoarea cărora instanțele au luat hotărâri judecătorești irevocabile sau definitive în ceea ce privește existența, extinderea și calitatea persoanei îndreptățite.
 • Beneficiarii care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau pensionari de invaliditate încadrați în gradul I vor primi prioritate.
 • În conformitate cu noua lege, există o perioadă de șase luni care trebuie îndeplinite până la data de 26 aprilie 2024. În acest interval de timp, persoanele au posibilitatea de a depune cereri pentru a primi măsuri compensatorii prin puncte de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Cititi mai mult cu privire la Legea 165 din 2013 Modificari/Reglementari prin Legea 284/2023

Actualizari Legea 10/2021 – Legea 165/2013

19.05.2020

Ordonanța de Urgențǎ nr.72/14.05.2020 emisǎ de Guvernul României si publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020 , care suspenda aplicarea prevedierilor art.21 alin. (6) din Legea nr.165/2013, în ceea ce privește modalitățile de a finaliza procesul de restituire a bunurilor care au fost luate în mod abuziv în timpul regimului comunist din România și de a institui măsuri tranzitorii.

Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1, evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia, și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.

În situația în care grila notarială prevede valori doar pentru terenurile din categoria „curți-construcții“, iar terenul preluat în mod abuziv de stat avea o altă categorie de folosință, valoarea despăgubirilor se stabilește prin aplicarea unei reduceri de 50% din valoarea pentru terenurile „curți-construcții“.

În situația în care grilele notariale sunt elaborate în moneda națională a României, leul, valoarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se actualizează cu indicele de creștere a prețurilor de consum pentru perioada mai 2013 – data aprobării emiterii deciziei de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

Cititi mai mult cu privire la Calcul Despagubiri ANRP

Actualizari Legea 10/2021 – Legea 165/2013

17.05.2013

LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 emisa de Parlamentul Romaniei si publicata in Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Potrivit art.33:

(1) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează:

a) în termen de 12 luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de până la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr cuprins între 2.500 şi 5.000 de cereri;

c) în termen de 36 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

(3) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Datele transmise de entităţile învestite de lege vor fi centralizate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entităţile prevăzute la alin. (1).

Poate sunteti interesat si de Termen solutionare notificari Legea 10

 

Cititi mai mult cu Privire la Legea 165/2013

Actualizari Legea 10/2021 

14.06.2005

Decizia nr. 309 din 14 iunie 2005 emisa si aprobata de Curtea Constitutionala si publicata in Monitorul Oficial nr. 668 din 27 iulie 2005, eferitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 24 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, dispoziţii potrivit cărora:

 

art. 24 alin. (3)

În termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana indreptatita este obligată sa răspundă în scris dacă accepta sau refuza oferta. Lipsa răspunsului scris echivaleaza cu neacceptarea ofertei.

art. 24 alin. (7)

Dacă oferta este refuzată potrivit alin. (3), persoana indreptatita poate ataca în justiţie decizia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

În susţinerea neconstitutionalitatii acestor texte de lege autorul excepţiei invoca încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) şi ale art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, potrivit cărora:

Articolul  21

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Articolul 44

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

Curtea constata ca Legea nr. 10/2001 a instituit o procedură administrativă sui-generis având ca obiect restituirea în natura a imobilelor preluate în mod abuziv, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, indiferent de destinaţia acestor imobile, deţinute la data intrării în vigoare de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1). Legea condiţioneaza acordarea reparaţiilor de efectuarea unei notificări, adresată de către persoana indreptatita persoanei juridice deţinătoare a imobilului. Pentru evitarea perpetuarii stării de incertitudine în ceea ce priveşte situaţia juridică a unor asemenea imobile, Legea nr. 10/2001 a stabilit anumite termene în care să se îndeplinească procedura prealabilă a notificării şi să se rezolve pe cale amiabila şi în mod mai rapid cererile de restituire a imobilelor.

Astfel, art. 21 din lege prevede că, în termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării, unitatea deţinătoare este obligată să se pronunţe, prin decizie sau, după caz, prin dispoziţie motivată, asupra cererii de restituire în natura şi să-i comunice aceasta decizie persoanei îndreptăţite, în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării.

Potrivit art. 24 din acelaşi act normativ, pentru cazul în care restituirea în natura nu este aprobată sau nu este posibila, deţinătorul imobilului este obligat ca în termen de 60 de zile să facă persoanei îndreptăţite o ofertă de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului.

Persoana indreptatita

Persoana indreptatita este obligată la rândul sau sa răspundă în scris dacă accepta sau refuza oferta unităţii deţinătoare, în termen de 60 de zile de la primirea acesteia.

Dacă persoana indreptatita decide sa refuze aceasta oferta, ea va beneficia, prin interpretarea art. 24 alin. (7), de un nou termen de 30 de zile pentru a ataca în justiţie decizia unităţii deţinătoare prin care s-a respins cererea de restituire în natura a imobilului.

Termenul respectiv curge, în mod logic, de la data la care persoana îndreptăţită a refuzat, în scris, oferta de restituire prin echivalent facuta de unitatea deţinătoare a imobilului ori, în lipsa unui asemenea refuz scris, de la expirarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 24 alin. (3), iar nu de la data la care aceasta unitate a comunicat decizia de a nu restitui în natura imobilul respectiv.

Acest termen este, asadar, în deplina concordanta cu cerinţele art. 21 din Constituţie, dând persoanei nemultumite posibilitatea de a se adresa justiţiei pentru recunoaşterea drepturilor sale.

Actualizari Legea 10/2021 

09.04.2004

Decizia nr. 21 din 27 ianuarie 2004 emisa si aprobata de Curtea Constitutionala si publicata in Monitorul Oficial nr. 315 din 9 aprilie 2004, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor din articolul 21 alineatul (1) și (5) și articolul 24 alineatul (7) și (8) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (5), a căror redactare este următoarea:

 • Art. 21 alin (1) Persoana îndreptăţită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică deţinătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.

 • Art. 21 alin (5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 21 alin. (7) şi (8), a căror redactare este următoarea:

 • Art. 21 alin (7) Dacă oferta este refuzată potrivit alin. (3), persoana îndreptăţită poate ataca în justiţie decizia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

 • Art. 21 alin (8) Competenţa de soluţionare revine secţiei civile a tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul unităţii deţinătoare. Hotărârea tribunalului este supusă căilor legale de atac.

Textele constituţionale invocate de autorii excepţiei sunt cele ale art. 21, art. 41 alin. (1) şi (2), art. 125 şi 135 din Constituţia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constituţionale invocate au numerotarea şi conţinutul următor:

Art. 21

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.

Art. 44

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

Art. 126

(1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

(2) Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.

(5) Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiinţate instanţe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale.

Art. 136

(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii nr. 10/2001 au instituit o procedură administrativă sui-generis având ca obiect restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu valabil, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, indiferent de destinaţia lor, deţinute la data intrării în vigoare de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1).

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii nr. 10/2001 au instituit o procedură administrativă sui-generis având ca obiect restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu valabil, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, indiferent de destinaţia lor, deţinute la data intrării în vigoare de persoanele juridice prevăzute la art. 20 alin. (1).

Declanşarea procedurii are loc pe calea unei notificări adresate de către persoana îndreptăţită persoanei juridice deţinătoare.

Pentru evitarea perpetuării stării de incertitudine în ceea ce priveşte situaţia juridică a unor asemenea imobile, Legea nr. 10/2001 a instituit un termen de 6 luni de la data intrării sale în vigoare, în interiorul căruia trebuie trimisă notificarea, termen prelungit în două rânduri cu câte trei luni. Sancţiunea nerespectării sale constă în pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent.

În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că:

În cazul în care imobilul a fost preluat de stat cu titlu, prin efectul unei asemenea preluări proprietarul iniţial al imobilului a pierdut titlul de proprietate în favoarea statului, care, în această calitate, este îndreptăţit să exercite toate prerogativele dreptului său asupra bunului. Altfel spus, titularul iniţial al dreptului de proprietate, nemaiavând calitatea de proprietar la data notificării persoanei juridice deţinătoare, ci doar posibilitatea de a obţine reconstituirea acestuia, nu are cum să invoce încălcarea – pe calea reglementării care sancţionează nerespectarea termenului de trimitere a notificării – unui drept pe care nu-l mai are.

În ceea ce priveşte imobilele preluate fără un titlu valabil de către stat, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, persoanele care au fost deposedate de aceste imobile şi-au păstrat calitatea de proprietari de la data preluării. Însă nici în asemenea situaţii nu există temeiuri care să justifice calificarea reglementării în cauză ca fiind neconstituţională, deoarece potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, „conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”.

Curtea constată că asupra constituţionalităţii dispoziţiilor

Art. 24 din Legea nr. 10/2001 s-a pronunţat prin Decizia nr. 43 din 7 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, statuând că aceste dispoziţii legale nu conţin nici o prevedere expresă care să vină în contradicţie cu prevederile art. 135 din Constituţie. Prin aceeaşi decizie Curtea a mai statuat că aceste dispoziţii din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordanţă cu prevederile art. 135 şi ale art. 41 alin. (1) şi (2) din Constituţie, precum şi cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Considerentele şi soluţia din această decizie sunt valabile şi în cauza prezentă, neexistând temeiuri pentru a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii în materie.

Cu privire la critica referitoare la liberul acces la justiţie, Curtea reţine că instituirea unui termen de decădere nu este de natură să împiedice liberul acces la justiţie. Prin Decizia nr. 1/1994 Curtea Constituţională a statuat că liberul acces la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte actul de justiţie. S-a considerat că legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora „Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege”. În considerentele aceleiaşi decizii se reţine că pentru situaţii deosebite legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justiţie să nu fie afectat.

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă.

CURTEA În numele legii DECIDE

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (5) şi art. 24 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepţie ridicată de Gheorghe Barbul în Dosarul nr. 1.872/2002 al Curţii Supreme de Justiţie – Secţia civilă.Definitivă şi obligatorie.

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase