Depunerea în termen a notificării

CONDIȚII PRIVIND ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR

RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR. LEGEA 10/2001.LEGEA 165/2013

1.     DEPUNEREA ÎN TERMEN A NOTIFICĂRII

Legea nr. 10/2001 prevede faptul că persoana îndreptățită avea obligația de a notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii persoana juridică deținătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. Termenul de 6 luni a fost prelungit cu 6 luni, succesiv prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2001 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 145/2001.

Pe cale de consecință, termenul limită pentru depunerea notificărilor privind acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilele preluate abuziv a fost data de 14.02.2002, iar persoanele care nu au depus această notificare în termen au pierdut dreptul la despăgubiri în baza Legii nr. 10/2001 și a Legii nr. 165/2013.

De cele mai multe ori unitatea deținătoare este primăria în raza căreia se află imobilul, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) sau alte autorități sau instituții publice.

În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.

De cotele moștenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prealabilă a înregistrării notificării în termenul legal profită ceilalți moștenitori ai persoanei îndreptățite care au depus în termen cererea de restituire.

În situația în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de doua persoane îndreptățite dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, și cel de-al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate anterior, se va restitui în natură terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietăriți cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii în echivalent, în condițiile legii.

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră e formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase