Cum se Valorifica Punctele ANRP?

Valorificarea punctelor acordate prin deciziile de compensare ANRP se face in baza cererii prin care se solicita valorificarea acestora în numerar, beneficiarii pot depune documentele la sediul institutiei personal sau prin mandatar sau pot fi transmite  si prin posta. Conform Legii nr. 111/26.05.2017.

Va putem putem sprijini cu toate informatiile necesare cu privire la valorificarea punctelor anrp, Avocat Despagubiri ANRP, contactati-ne.

Care este Valoare Punctelor ANRP?

Cumparam Dosare ANRP  Cumpar Puncte ANRP

Documentele Necesare pentru Valorificarea Punctelor ANRP

Pentru ca titlurile de plată să fie emise, beneficiarii trebuie să depună sau să transmită următoarele documente:

  • cererea de valorificare; – Cerere Valorificare Puncte ANRP
  • decizia de compensare sau certificatul de deținător de puncte în original și copia actului de identitate.

In situatia în care documentele sunt depuse de un mandatar al beneficiarului, este necesară si depunerea procurii speciale, în original sau copie legalizata. cititi mai mult cu privire la emiterea titlurilor de plata

Sunteți deținătorul unei Decizii de Conpensare prin puncte ANRP pentru care urmează să primiți bani in tranșe anuale? îl puteti valorifica prin cesionarea creanței chiar acum, Contanctați-ne pentru mai multe informații

Daca documentele se depun de catre mostenitorii

In cazul in care cererea este depusa de moștenitori, o copie legalizata a certificatului moștenitorului este necesara doar daca defunctul este menționat pe decizia de compensare. În cazul în care certificatul de moștenitor nu include și C.N.P. al autorului, o copie a certificatului de deces trebuie depusa.

Moștenitor si alti mostenitori solicita emiterea titlului de plată, este necesară depunerea unei procuri notariale care contine un mandat pentru a face acest lucru.

Documente necesare daca Decizia de Compensare Puncte ANRP este emisa pe numele mai multor Beneficiari

Dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisa pe numele mai multor beneficiari, fara a fi specificata cota care ii revine fiecăruia, titlul de plata se va emite:

  • pe numele tuturor beneficiarilor din decizie, numai după inregistrarea cererilor tuturor acestor beneficiari;
  • individual, pentru persoana care a facut cerere, daca s-a facut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. In această ipoteza, documentele care demonstreaza partajul trebuie depuse.

Exemplu Acte necesare pentru emiterea titlului de plata pentru o decizie cu 5 beneficiari:

  • Toate cele cinci exemplare originale ale deciziei de compensare;
  • Cinci cereri de plata depuse personal sau prin mandatar de către toti beneficiarii;
  • Copii ale actelor de identitate ale fiecarui beneficiar.

Formularul de cerere de plata poate fi completat la sediul A.N.R.P. sau poate fi descarcat de aici.

Care este pretul unui Punct ANRP?

Cu ce va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRPANRP PlatiAvocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase