Legea 165 din 2013 Modificari/Reglementari prin Legea 284/2023

Prin Legea nr. 284/2023, publicata in Monitorul Oficial (M.O.) nr. 956 din 23.10.2023, se completeaza Legea 165 din 2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Avocat Despagubiri ANRP, Specializat in Legea 165 din 2013, Legea 10 din 2001, Oferim Gratuit Consultanta.

Legea 284/2023 introduce:

Noua lege acordă prioritate cererilor persoanelor îndreptățite de către persoanele în favoarea cărora instanțele au luat hotărâri judecătorești irevocabile sau definitive în ceea ce privește existența, extinderea și calitatea persoanei îndreptățite.

Beneficiarii care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau pensionari de invaliditate încadrați în gradul I vor primi prioritate.

În conformitate cu noua lege, există o perioadă de șase luni care trebuie îndeplinite până la data de 26 aprilie 2024. În acest interval de timp, persoanele au posibilitatea de a depune cereri pentru a primi măsuri compensatorii prin puncte de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Cititi si Anrp.gov.ro Plati intarziate

Parlamentul Romaniei emite si adoptă LEGEA nr. 284 din 20 octombrie 2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013, prin care se introduce:

  1. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Cererile formulate de persoane în favoarea cărora instanțele judecătorești s-au pronunțat, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, asupra existenței și întinderii dreptului, precum și asupra calității de persoană îndreptățită se soluționează cu prioritate.

În consecință, noua lege acordă prioritate cererilor asupra existenței, întinderii și calității persoanei îndreptățite de către persoanele în favoarea cărora instanțele au luat hotărâri judecătorești irevocabile sau definitive.

           2. La articolul 34 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) dosarele în care beneficiarii sunt persoane care dețin certificate de încadrare în grad de handicap grav sau au calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate.

Dosarele cu beneficiari care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau care sunt pensionari de invaliditate încadrați în gradul I vor primi prioritate.

           3. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:

Articolul 43^1(1) Persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat asupra existenței și întinderii dreptului, precum și asupra calității de persoană îndreptățită și care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în procedura stabilită la art. 21 alin. (10).

Cererile trebuie depuse în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, adică până la 26 aprilie 2024.

Cum vă putem ajuta/îndruma? lasă un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase